Proforma Advanced Vismaraet.nl
Aanroep/id niet toegestaan vanaf domein!
De berekening uit Proforma geeft een indicatie waaraan je geen rechten kunt ontlenen. Het is een indicatie van de gevolgen van Prinsjesdag, omdat we voor de (concept) berekening van de loonheffing in 2023 voorlopige cijfers hebben gebruikt. Veel gegevens voor 2023, waaronder de pensioenpremies, zijn nog niet bekend.
 
Let op: versiejaar is 2023!  
 
Je maakt nu gebruik gemaakt van Visma | Raet Proforma Advanced. Naast deze geavanceerde bruto-netto tool bieden we aan Proforma Plug & Play, te integreren in of te openen vanaf je eigen website. Wil je deze geavanceerde berekeningen naadloos integreren in een eigen applicatie? Kies dan voor Proforma Premium. Interesse? Ga naar www.vismaraet.nl/proforma/.