Proforma Advanced Vismaraet.nl
De berekening uit Proforma geeft een indicatie waaraan je geen rechten kunt ontlenen. Het is een indicatie van de gevolgen van Prinsjesdag, omdat we voor de (concept) berekening van de loonheffing in 2022 voorlopige cijfers hebben gebruikt. Veel gegevens voor 2022, waaronder de pensioenpremies, zijn nog niet bekend.
 
Let op: versiejaar is 2022!