De berekening uit Proforma Lite (de bruto/netto check) geeft een indicatie waaraan je geen rechten kunt ontlenen.
Mijn branche Berekening Versiejaar

Disclaimer:
Deze berekening is uitsluitend bedoeld voor individuele berekeningen, bestemd voor eigen gebruik. Het gebruik van deze berekening voor commerciële doeleinden is niet toegestaan. Bij oneigenlijk gebruik behoudt Visma | Raet zich het recht voor de oplossing te blokkeren. Indien u van deze oplossing gebruik wenst te maken voor zakelijk gebruik, kunt u contact opnemen met Visma | Raet via rae-d-sales@visma.com.