Proforma Lite, de bruto/netto check
Benieuwd naar de effecten op je netto-salaris van: een auto van de zaak, een andere baan, een loonsverhoging of werken in deeltijd? Gebruik dan Proforma Lite, de bruto/netto check van Raet. Proforma Lite is gericht op werknemers. Kies een sector. Staat je sector er niet bij? Kies dan Algemeen. Specifieke regelingen van organisaties kunnen wij niet in de berekening verwerken.
Let op: de berekening uit Proforma Lite geeft een indicatie waaraan je geen rechten kunt ontlenen. Voor versie 2020 zijn voorlopige cijfers gebruikt. Onder andere pensioenpremies zijn nog niet bekend!
Berekening Sector Versie  
Bijzondere beloningen (bijv. vak.geld)
Belaste vergoeding 1
Belaste vergoeding 2
Onbelaste vergoeding
Onbelaste inhouding
Loon in natura
Pensioenpremie
Aanv. Arb.OngeschiktheidsVerz.
VUT- of prepensioenpremie
Whk-premie berekenen
Private aanvulling WW
Werkgeverslast tonen
Naam   toelichting
Geboortedatum (dd-mm-eejj)     toelichting
Arbeidsduur Deeltijdpercentage   toelichting
Loonheffingskorting     toelichting
Jaarinkomen ABP *     toelichting
Salaris *   toelichting
Verkorting/verlenging arbeidsduur   toelichting
IP-aanvulling   toelichting
Inhouding huisvesting   toelichting
Onb toelagen/vergoedingen, gekort toelichting
Onb toelagen/vergoedingen, ong   toelichting
Belaste inhoudingen   toelichting
Onbelaste inhoudingen   toelichting
Eenmalige betaling bijz tar (vu/eju) Jaarloon bijz tarief   toelichting
Afwijkende bezolding bij ziekte   toelichting
Uren ouderschapsverlof   toelichting
Werkgeverslast tonen     toelichting
Voorzieningen SBK 2012-2016     toelichting
Naam     toelichting
Geboortedatum (dd-mm-eejj)     toelichting
Uitkering *     toelichting
Werkgeverslast tonen     toelichting
Naam   toelichting
Geboortedatum (dd-mm-eejj)     toelichting
Aspirant met tegemoetkoming     toelichting
Arbeidsduur per week Deeltijdpercentage   toelichting
Loonheffingskorting     toelichting
Jaarinkomen ABP *     toelichting
Salaris per maand *   toelichting
TBF   toelichting
iTBF   toelichting
Premie AOV-Politie   toelichting
Meer/minder uren per jaar   toelichting
Uren RPU per week   toelichting
Uren ouderschapsverlof per week   toelichting
Uren onbetaald verlof per week   toelichting
Uren levensloopverlof per week   toelichting
Bruto toelagen (1) toelichting
Bruto toelagen (2) toelichting
Bruto inhoudingen toelichting
Netto inhoudingen   toelichting
Netto vergoedingen     toelichting
Eenmalige betaling bijz tar (VU/EJU) Jaarloon bijz tarief   toelichting
Werkgeverslast tonen     toelichting
Naam     toelichting
Geboortedatum (dd-mm-eejj)     toelichting
Eenmalige uitkering *     toelichting
Werkgeverslast tonen     toelichting