Raet
De berekening uit Proforma Lite (de bruto/netto check) geeft een indicatie waaraan u geen rechten kunt ontlenen. Het is een indicatie van de gevolgen van Prinsjesdag, waarbij we voor de (concept) berekening van de loonheffing in 2019 voorlopige cijfers hebben gebruikt. Veel gegevens voor 2019, waaronder de pensioenpremies, zijn nog niet bekend.
Mijn branche Berekening Versiejaar