Visma | Raet
De berekening uit Proforma Lite (de bruto/netto check) geeft een indicatie waaraan
je geen rechten kunt ontlenen. Het is een indicatie van de gevolgen van Prinsjesdag, omdat we voor de (concept) berekening van de loonheffing in 2020 voorlopige cijfers hebben gebruikt. Veel gegevens voor 2020, waaronder de pensioenpremies, zijn nog niet bekend.
Mijn branche Berekening Versiejaar